Page 10 - Profile
P. 10

KHỞI ĐẦU ĐÚNG ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!
                                          KHỞI ĐẦU ĐÚNG ĐỂ VỮNG BƯỚC TIẾN XA!            Với AZCO, bạn đã khởi đầu đúng với lựa chọn nhà thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hàng đầu.
                     Với AZCO, bạn đã khởi đầu đúng với lựa chọn nhà thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hàng đầu.


                     Logo là yếu tố căn bản nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc từ danh thiếp kinh doanh, tài liệu
            Logo là yếu tố căn bản nhất của hệ thống nhận diện thương hiệu. Nó xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc từ danh thiếp kinh doanh, tài liệu
                     văn phòng, ấn phẩm quảng cáo, trang phục bạn mặc, xe bạn sử dụng cho đến website … Nói một cách ngắn gọn, trong công việc
            văn phòng, ấn phẩm quảng cáo, trang phục bạn mặc, xe bạn sử dụng cho đến website … Nói một cách ngắn gọn, trong công việc
                     kinh doanh bạn không thể thiếu một logo chuyên nghiệp, ấn tượng, dễ nhớ và phản ánh bạn cũng như doanh nghiệp của bạn.
            kinh doanh bạn không thể thiếu một logo chuyên nghiệp, ấn tượng, dễ nhớ và phản ánh bạn cũng như doanh nghiệp của bạn.


                     Tại AZCO, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho hình ảnh của bạn trở lên chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng các
            Tại AZCO, sứ mệnh của chúng tôi là làm cho hình ảnh của bạn trở lên chuyên nghiệp hơn. Chúng tôi thực hiện điều đó bằng các
            cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ thiết kế thương hiệu giúp bạn kết nối công việc kinh doanh của mình với khách hàng một
                     cung cấp cho các doanh nghiệp dịch vụ thiết kế thương hiệu giúp bạn kết nối công việc kinh doanh của mình với khách hàng một
            cách đầy cảm hứng và sáng tạo.
                     cách đầy cảm hứng và sáng tạo.


            Hàng nghìn dự án đã được chúng tôi thực hiện, với hơn 95% khách hàng hài lòng và mong muốn tiếp tục hợp tác. Chúng tôi cung
                     Hàng nghìn dự án đã được chúng tôi thực hiện, với hơn 95% khách hàng hài lòng và mong muốn tiếp tục hợp tác. Chúng tôi cung
            cấp dịch vụ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới. Với AZCO, chúng tôi mong muốn và tin tưởng
                     cấp dịch vụ trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam và tất cả các quốc gia trên thế giới. Với AZCO, chúng tôi mong muốn và tin tưởng
            sẽ giúp bạn thành công trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu sáng tạo và hấp dẫn.
                     sẽ giúp bạn thành công trong việc xây dựng hình ảnh thương hiệu sáng tạo và hấp dẫn.

                  Shine your life

                                                        Shine your life
                            ORAN TEA      ORAN TEA      ORAN TEA
                            Shine your life  Shine your life  Shine your life                  Shine your life
                            Shine your life  Shine your life  Shine your life
                       Shine your life   Shine your life  Shine your life
             Shine your life
                        096.3355.090                 076.3355.090                                              AZCO

     02 - www.azco.vn
     11 - www
           .azco.vn
     10 - www.azco.vn
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15