fbpx
AZCO | CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Tư Vấn Xây Dựng Quy Chế Thương Hiệu

Quy chế thương hiệu là toàn bộ những hoạt động xây dựng và quản lý thương hiệu. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể quy hoạch kiến trúc cho thương hiệu theo một cách phù hợp nhất. Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế thương hiệu sẽ cung cấp cho bạn công cụ giúp bạn có thể quản lý thương hiệu một cách hiệu quả.

Thời điểm cần tư vấn quy chế thương hiệu?

 • Tập đoàn, tổng công ty với nhiều đơn vị, chi nhánh.
 • Tập đoàn được thành lập bởi nhiều đơn vị thanh niên, chi nhánh nhỏ tạo nên.
 • Doanh nghiệp có nhu cầu phát triển nhiều chi nhánh, mở rộng kinh doanh.
 • Doanh nghiệp sở hữu nhiều thương hiệu và các thương hiệu không hỗ trợ lẫn nhau. Có thể ảnh hưởng không tốt tới lẫn nhau.

Tư vấn xây dụng quy chế thương hiệu | AZCO Branding

Dịch vụ tư vấn tại AZCO

 • Nghiên cứu, đánh giá danh mục những thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu, đánh giá khả năng mở rộng thương hiệu trong và ngoài ngành hàng.
 • Tư vấn quy chế xây dựng chiến lược kiến trúc thương hiệu hiệu quả, bền vững.
 • Xây dựng quy chế, quy định về quản trị và khai thác các thương hiệu.
 • Tổng biên tập và thiết kế tài liệu quy chế thương hiệu.

Giá trị khách hàng nhận được

 • Tư vấn chuyên nghiệp định hướng phát triển thương hiệu có tầm nhìn bền vững.
 • AZCO mang lại những giải pháp phù hợp nhất cho từng đối tượng và mô hình kinh doanh khác nhau, tối ưu hóa chi phí.
 • Chăm sóc và tận tâm với khách hàng là điều AZCO luôn hướng đến cho khách hàng.
 • Tài liệu quy chế thương hiệu được quy chuẩn ứng dụng cho mọi nhu cầu sau này với tầm nhìn chiến lược thương hiệu lâu dài.

Nếu bạn còn có điều gì thắc mắc, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn chuyên nghiệp nhất.

2020-08-05T16:36:32+07:00