fbpx
AZCO | CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Đăng Ký Bảo Hộ Bản Quyền Website Chuyên Nghiệp

Đăng ký bảo hộ bản quyền website nhằm bảo hộ trang web của doanh nghiệp khỏi sự sao chép. Đăng ký bản quyền website bao gồm đăng ký giao diện, đăng ký mã nguồn của website, bảo hộ bản quyền tác giả cho website.

Tại sao cần đăng ký bảo hộ bản quyền đối với website

  • Giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Giấy chứng nhận đăng ký này là bằng chứng tốt nhất minh quyền sở hữu đối với website.
  • Giúp ngăn các hành vi xâm phạm từ bên ngoài, bởi lẽ khi đăng ký hợp lệ, đơn của bạn sẽ được đăng công báo, do đó bên thứ ba có thể biết để tránh việc xâm phạm tới lợi ích của bạn đang được pháp luật bảo vệ.

Tại sao cần đăng ký bảo hộ bản quyền đối với website

Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền website

1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
– Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
– Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
– 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.
d) Tờ khai đăng ký

2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):

a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. Mẫu tác phẩm gồm:
– Hình ảnh của tác phẩm (03 bộ đĩa chụp hình giao diện của phần mềm)
– Nội dung của tác phẩm (03 bộ đĩa chép Code của chương trình phần mềm)
– 02 bản in thể hiện toàn bộ nội dung của phần mềm gồm hình ảnh và nội dung (đóng thành tập)
b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.
d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng )
e) Tờ khai đăng ký

3. Trường hợp tác giả/đồng tác giả do thuê ngoài:

Ngoài các tài liệu nêu trên, Quý Công ty cần cung cấp cho chúng tôi tài liệu sau:
– 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế, kèm theo các thông tin cá nhân về tác giả/đồng tác giả thiết kế.

Dịch vụ tại azco

  • Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền website.
  • Tư vấn các khả năng có thể bị từ chối website.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến đăng ký bản quyền website.
  • Kiểm tra tính pháp lý của các yêu cầu và các giấy tờ của khách hàng.
  • Đại diện hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền website.

Liên hệ với chúng tôi để nhận được những tư vấn tốt nhất
Bạn cần tìm đơn vị triển khai tư vấn truyền thông một cách chuyên nghiệp, sáng tạo nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được nhận những hỗ trợ tốt nhất từ AZCO.

2020-08-05T15:57:28+07:00