fbpx
AZCO | CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Tư Vấn Mở Rộng Thương Hiệu Chuyên Nghiệp

Mở rộng thương hiệu là điều tất yếu trong bối cảnh kinh doanh phát triển và sức ép từ thị trường. Luôn đòi hỏi doanh nghiệp đứng trước lựa chọn mở rộng thương hiệu. Như là bổ sung thêm sản phẩm mới vào danh mục ngành hàng. Hoặc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực khác để tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu tại AZCO sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được kết quả tốt nhất.

Doanh nghiệp cần tư vấn mở rộng thương hiệu là khi

 • Mua được một thương hiệu mới.
 • Doanh nghiệp tạo một thương hiệu mới bổ sung vào danh sách thương hiệu.
 • Doanh nghiệp mở rộng lĩnh vực kinh doanh.
 • Mở rộng thương hiệu đã có bằng các sản phẩm mới.

Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu

 • Tìm hiểu, đánh giá danh mục thương hiệu.
 • Nghiên cứu, xác định khả năng mở rộng thương hiệu.
 • Thiết kế nhận diện thương hiệu cho thương hiệu mở rộng.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông cho thương hiệu mới.

Hình ảnh: Dịch vụ tư vấn mở rộng thương hiệu

Giá trị khách hàng nhận được

 • Tư vấn chuyên nghiệp định hướng phát triển thương hiệu có tầm nhìn bền vững.
 • AZCO mang lại những giải pháp phù hợp nhất cho từng đối tượng và mô hình kinh doanh khác nhau, tối ưu hóa chi phí.
 • Chăm sóc và tận tâm với khách hàng là điều AZCO luôn hướng đến cho khách hàng.
 • Bộ sản phẩm quy chuẩn ứng dụng cho mọi nhu cầu sau này với tầm nhìn thương hiệu lâu dài.

Quy trình tư vấn tại AZCO

 • Nghiên cứu, khảo sát và phân tích đánh giá hiện trạng thương hiệu của dự án.
 • Xác định hướng sáng tạo thông qua các chủ đề được định hướng trước. AZCO sẽ xác định những yêu cầu cụ thể của dự án.
 • Các chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu sẽ đưa ra thiết kế bộ nhận diện cốt lõi của thương hiệu đồng nhất.
 • Hoàn thiện ứng dụng nhận diện, đưa ra một hệ thống nhật diện thương hiệu đồng nhất và chuyên nghiệp.
2020-08-05T16:41:11+07:00