fbpx
AZCO | CÔNG TY THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Tư Vấn Ra Mắt Thương Hiệu Chuyên Nghiệp

Ra mắt thương hiệu mới là một thách thức đối với doanh nghiệp. Việc thương hiệu xác định phương hướng, mục tiêu ngay khi thương hiệu hình thành là rất quan trọng. Bởi vậy công việc này đòi hỏi phải chuẩn bị kỹ lưỡng bởi những người có kinh nghiệm trong ngành, xây dựng hoạch định chiến lược chi tiết.

Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn ra mắt thương hiệu mới

 • Mở rộng đối tượng khách hàng. Ra mắt thương hiệu mới là tìm kiếm những đối tượng khách hàng mới, phân khúc thị trường mới.
 • Mở rộng thị trường kinh doanh, đang dạng hóa sản phẩm. Đưa ra các kênh sản phẩm mới, đa dạng các dòng sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Kích thích tăng trưởng của doanh nghiệp. Ra mắt thương hiệu mới cũng có thể là giải pháp cứu cánh nếu như các lĩnh vực cũ đã không còn phù hợp.
 • Tăng mức độ nhận biết thương hiệu. Với chiến lược thương hiệu hiệu quả tạo sự nhất quán cho thương hiệu, khách hàng dễ dàng nhận ra và hình thành nhận thức về thương hiệu.

Dịch vụ tư vấn ra mắt thương hiệu mới

Dịch vụ tư vấn ra mắt thương hiệu mới

 • Nghiên cứu về thị trường, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu hiện trạng về thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về chiến lược thương hiệu.
 • Đưa ra kế hoạch tổng thể cho việc ra mắt thương hiệu.
 • Xây dựng chiến lược truyền thông thương hiệu.
 • Tư vấn triển khai truyền thông thương hiệu.

Quy trình tư vấn tại AZCO

 • Nghiên cứu, khảo sát và phân tích đánh giá hiện trạng thương hiệu của dự án.
 • Xác định hướng sáng tạo thông qua các chủ đề được định hướng trước. AZCO sẽ xác định những yêu cầu cụ thể của dự án.
 • Các chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu sẽ đưa ra thiết kế bộ nhận diện cốt lõi của thương hiệu đồng nhất.
 • Hoàn thiện bộ nhận diện, đưa ra một hệ thống nhật diện thương hiệu đồng nhất và chuyên nghiệp.
 • Xây dựng một chiến lược truyền thông thương hiệu mới. Giúp thương hiệu tiếp cận được khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả nhất.
2020-08-05T16:39:46+07:00